VietNam English

Nẹp góc carton

0 reviews

0 đ

Nẹp góc carton được sử dụng để đóng kiện, đóng gói, cố định các pallet hàng với nhau giúp tăng cường cho việc đóng gói bao bì và bảo vệ sản phẩm của bạn..

nothing